• Miejsce na reklame.

Najnowocześniejszą oraz w najwyższym stopniu rozwijającą się gałęzią przemysłu komunikacyjnego jest na pewno przewóz lotniczy – Lotnisko Paryż Beauvais. Transport powietrzny rozpoczął własną poszerzoną aktywność tuż po II wojnie światowej. W tym okresie silnie zaczęły ze sobą rywalizować dwie światowe potęgi militarne, czyli Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki. Był to czas tzw. zimnej wojny, jaka napędzała oba kraje do podejmowania coraz nowszych przedsięwzięć na polu technologicznym oraz gospodarczym, dzisiaj tą rolę przejął transport rodzaju Lotnisko Beauvais. Motoryzacja była zdecydowanie domeną Stanów, niemniej jednak w produkcji samolotów Związek Radziecki nie ustępował. Dziś, przewozy drogą powietrzną kierowane są głównie do osób oraz do realizacji transportu drobnych paczek. Zdecydowanym liderem są dalej Stany Zjednoczone, których udział na międzynarodowym rynku przewoźników wynosi ok. 38% – Paryż charles de gaulle. Ta forma przewozu jest jedną z najbardziej bezpiecznych i przede wszystkim najszybszych. Ma niemniej jednak ograniczone możliwości funkcjonowania, z uwagi na nadzwyczaj wysokie nakłady pieniężne, które wypada ponieść przy jej organizacji.

Categories: Turystyka

Comments are closed.